strapep logo
Browse
Total number of results for Bothrops pirajai are 3
BPIDClassificationOrganismNameLengthSequence
BP0444Toxin and venom peptideBothrops pirajaiBasic phospholipase A2 piratoxin-3120
DLWQFGQMILKETGKLPFPYYTYGGCYCGVGGRRGLGTKDDRCCYVHDCCYKKLTGCPKTDDRYSYSWLDLTIVCGEDDPCKELCECDKAIAVCFRENLGTYNKKYRYHLKPCKKADKPC
BP0899Toxin and venom peptideBothrops pirajaiBasic phospholipase A2 homolog piratoxin- 2121
SLFELGKMILQETGKNPAKSYGAYGCNCGVLGRGKPKDATDRCCYVHKCCYKKLTGCNPKKDRYSYSWKDKTIVCGENNPCLKELCECDKAVAICLRENLGTYNKKYRYHLKPFCKKADDC
BP0919Toxin and venom peptideBothrops pirajaiBasic phospholipase A2 homolog piratoxin-1121
SLFELGKMILQETGKNPAKSYGAYGCNCGVLGRGKPKDATDRCCYVHKCCYKKLTGCNPKKDRYSYSWKDKTIVCGENNPCLKELCECDKAVAICLRENLGTYNKLYRYHLKPFCKKADDC